Homologatie

Kenteken voor omgebouwde voertuigen

Het papierwerk voor een kenteken wordt voor ombouwbedrijven verzorgd door B-Style. 

Wat is homologatie?

Homologeren is het goedkeuren van een serie producten. In het geval van voertuigen, gaat het om een serie van dezelfde voertuigen, die allemaal aan dezelfde strandaard voldoen. Na homologatie mogen deze voertuigen de weg op.

Voertuig ombouwpakketten

B-Style levert ombouwpakketten voor ombouwbedrijven die van voertuigen rolstoelauto’s, -bussen en stadsbussen te maken. De aanpassingen aan de voertuigen moeten gekeurd zijn, voordat er een kenteken verstrekt mag worden. Om te voorkomen dat dit individueel per voertuig gedaan moet worden, heeft B-Style een Europese Type Goedkeuring (ETG) op zijn ombouwpakketten voor de B-Active en B-Moved. Dit scheelt de ombouwer veel tijd.  

Wat is een ombouwpakket?

Wat is een Europese Type Goedkeuring (ETG)

Een Europese Type Goedkeuring (ETG), of in het Engels Whole vehicle type approval (WVTA), is het bewijs of de certificering dat de ombouw voldoet aan de Europese Wetgeving. Om een ETG te krijgen worden er onder andere trek- en belastingtests op vitale delen uitgevoerd om te bepalen of het voertuig veilig is. De uitslagen worden getoetst door een onafhankelijke overheidsinstantie, voorbeelden zijn het RDW in Nederland of de Kraftfahrt-Bundesamt in Duitsland.

Aanpassingen moeten per voertuigmodel goedgekeurd worden om een ETG te behalen. Zo moet bijvoorbeeld de ombouwkits voor een Mercedes-Benz Vito en Volkswagen Caddy allebei apart getest worden.  

Het voordeel van een ETG is dat dit een goedkeuring is voor een complete productreeks, zoals bijvoorbeeld een B-Active ombouwpakket voor de Volkswagen Caddy Maxi. Er hoeft geen individuele keuring meer plaats te vinden per voertuig en dat is een enorme tijdswinst voor de ombouwer. Wanneer een ombouwpakket is ingebouwd volgens de onze richtlijnen en al het papierwerk correct is ingevuld, is het voertuig klaar om een kenteken aan te vragen.

EU kenteken landen

Het ETG nummer is opgebouwd uit elementen, hierbij een voorbeeld:

e4*2007/46*xxxx*xx

  • e4 (nederland)
  • 2007/46 (Nummer van de richtlijnhier staan alle eisen in waar elk voertuig aan moet voldoen, te vinden op de website van de Europese unie.)
  • Volgnummer (wordt bepaald door RDW of andere landelijke onafhankelijke keuringsinstantie zoals Kraftfahrt-Bundesamt.)
  • Extensie (welke revisie / wijzingen er hebben plaatsgevonden.)

Wat is een Certificate of conformity (COC)

Een Certificate of conformity (COC) is een document die de fabrikant meegeeft met elk nieuw voertuig en is gelinkt naar het chassis nummer, waardoor het document altijd uniek is. In dit document wordt er verwezen naar de Europese Type Goedkeuring nummers. De fabrikant geeft hiermee aan volgens welke extensie het voertuig geproduceerd is. Dit document is nodig voor het verkrijgen van een kenteken.

EU kentekenplaten

De Original Equipment Manufacturer (OEM) is de fabrikant die het voertuig maakt, zoals Volkswagen of Mercedes, en verstrekt de eerste COC. Dit wordt ook wel de 1e fase COC genoemd.

Wanneer de 2de fase fabrikant een overeenkomst heeft met de 1e fase conform 2007/46, en een ETG heeft, kan deze fabrikant een 2de fase COC opstellen. Dit is ook een uniek document, net als de 1e fase COC. De 2e fase COC is altijd een toevoeging op de 1e fase COC, ze blijven dus allebei bestaan en zijn allebei benodigd voor toelating in een Europese lidstaat. De 2e fase COC is in heel Europa geldig en te gebruiken om een aangepast voertuig op kenteken te zetten, echter zijn er lidstaten die extra eisen aan een voertuig stellen.

Voertuigen met 3e en 4e fase COC documenten zijn ook mogelijk, wanneer er na B-Style ombouw nog extra ombouwen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een hydraulische deur.

Papierwerk wordt geregeld door B-Style

 

Indien de ombouwpartner gecontracteerd is, verstrekt B-Style bij elke ombouwkit een 2e fase COC. Van belang is dat de ombouwer het chassisnummer doorgeeft aan B-style, evenals het type voertuig, in een Warranty Registration Form (WRF). B-Style maakt dan een 2e fase COC, waarmee de ombouwer zijn kenteken kan aanvragen, mits de ombouw volgens de voorschriften van ons is uitgevoerd. B-Style is verantwoordelijk voor de ombouw. Wij verwijzen in de 2e fase COC naar de ETG nummers, oftewel de Europese typegoedkeuring, die door een onafhankelijk instantie is afgegeven.

Ombouwpartners: Comformity of production (COP)

Comformity of production (COP) is een goedkeuring die door B-Style aan de ombouwer wordt gegeven, waarmee wij toestemming geven om onze ombouwkits in te bouwen. De wet vereist dat de ombouwpartners worden geïnspecteerd door de fabrikant / COC verstrekker. B-style verstrekt daarom trainingen aan onze partners, zodat zij altijd op de hoogte zijn van hoe je voertuig veilig ombouwt. De ombouwpartners moeten een kwaliteitsbeoordeling hebben, zoals een ISO keuring. Het RDW controleert eens in de 2 jaar onze COP en kan op elk mogelijk moment een van onze partners controleren op punten die eerder zijn getest.

Eigen R&D + testfaciliteiten

Uitvinder van de rolstoelauto in 1973

Snelle ombouw zonder laswerk

Wereldwijde levering

Waar kunnen wij u mee van dienst zijn?